Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest VERONA Tomasz Majstrewicz z siedzibą ul. Cylichowska 5, 04-769 Warszawa.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. utrzymanie Twojego konta w serwisie bmdesign.pl, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera, o ile wyraziłeś na to odpowiednią zgodę).

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  1. w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularzy kontaktowych). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w czasie korzystania z konta w serwisie bmdesign.pl podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (wypełniając nieobowiązkowe pole w ustawieniach konta), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  2. w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes bmdesign.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. historii Twojej aktywności w serwisie, takiej jak zakupy, dodawanie opinii i ocen, historia komunikacji z nami) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
  3. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes bmdesign.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz dotyczących Twojej aktywności na stronie i podejmowanych działań na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju. W związku z uzasadnionym interesem dane mogą być także udostępniane podmiotom z nami ściśle współpracującym w ww. celach, w tym w celu budowania profilów, które mogą być wykorzystywane do poprawy jakości usług oraz dopasowywania treści oferowanych w serwisach przez te podmioty. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód), profile te mogą być również wykorzystywane do prezentowania Ci reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań i preferencji;
  4. w celu kierowania do Ciebie przez bmdesign.pl treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes bmdesign.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów i wiadomości e-mail, zawierających informacje o nowościach i promocjach produktowych. Będziesz od nas otrzymywał informacje marketingowe, tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po jej zakończeniu, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy, w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
Po tym okresie dane mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, w szczególności w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
Jak wycofać zgodę?

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przesyłanie Ci newslettera lub przetwarzanie danych osobowych zaloguj się do swojego konta w serwisie przy użyciu linku: https://bmdesign.pl/login i napisz o tym do nas. Możesz też wysłać maila lub list na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować”.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz bmdesign.pl, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, dostawcy usług prawnych i inni podwykonawcy zewnętrzni. Twoje dane mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym (więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane”).

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez bmdesign.pl Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

  1. Możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Bmdesign.pl może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.
  2. Możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby bmdesign.pl je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz, aby bmdesign.pl przetwarzało Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz, aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami).
  3. Możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.
  4. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez bmdesign.pl odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane”).
Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa pamiętaj, że przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jak możesz się z nami skontaktować?

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych przez bmdesign.pl, możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail biuro@bmdesign.pl lub listownie pod adresem BMDesign, ul. Cylichowska 5, 04-769 Warszawa.

Product added to wishlist
Product added to compare.